صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی

۲۹ فروردین ۱۴۰۳

ضمانتنامه های صادرۀ صندوق به 50 مورد و 73 میلیارد ریال رسید

انواع ضمانتنامه های صادره توسط صندوق برای شرکت های دانش بنیان و فناور استان از زمان شروع فعالیت رسمی در بهار 1399 تا حال حاضر به 50 فقره رسید. سرجمع این ضمانتنامه ها، که از انواع ضمانتنامۀ حسن انجام تعهدات، ضمانتنامۀ شرکت در مناقصه، ضمانتنامۀ پیش پرداخت، ضمانتنامۀ کسور حسن انجام کار و …، بوده […]

تسهیلات اعطایی صندوق به 110 مورد و 163 میلیارد ریال رسید

انواع تسهیلات اعطایی صندوق به شرکت های دانش بنیان و فناور و فناوران حقیقی استان از زمان شروع فعالیت در بهار 1399 تا حال حاضر به 110 فقره رسید. سرجمع این تسهیلات، که از انواع نمونه سازی، تجاری سازی، تامین زیرساخت فناوری، خرید تجهیزات، سرمایه در گردش، اعتبار حمایتی تحقیقاتی و …، بوده اند، بالغ […]

تصویب 22 فقره تسهیلات به ارزش 166 میلیارد ریال از محل خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی کشور

با حضور یک تیم کارشناسی از مدیریت تسهیلات و خدمات اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در بیرجند از تاریخ 23 الی 26 بهمن ماه 1402، تعداد 27 فقره درخواست انواع تسهیلات شرکت های دانش بنیان استان، که با همکاری و نظارت کارشناسان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی آماده شده بود، و […]

صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی دانش بنیان شد

بر اساس اعلام کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی از تاریخ 1400/4/12 به جرگۀ شرکتهای دانش بنیان کشور پیوست.

برگزاری ششمین جلسۀ کمیسیون تسهیلات صندوق

ششمین جلسۀ کمیسیون تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی، روز دوشنبه 28 مهرماه 1399 در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با حضور تمامی اعضا برگزار گردید. در این جلسه دو درخواست برای دریافت تسهیلات نمونه سازی و تولید صنعتی بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

بازدید مدیر امور ذینفعان و امور مجلس صندوق نوآوری و شکوفایی از صندوق

آقای مهندس مهدی خالقی، مدیر امور ذینفعان و امور مجلس صندوق نوآوری و شکوفایی، در تاریخ 19 مهرماه 1399 از صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی بازدید نمودند. در این بازدید آقای دکتر محمدرضا آقاابراهیمی، مدیرعامل صندوق، گزارشی از اقدامات انجام شده از بدو راه­ اندازی صندوق تا کنون را ارائه کردند. همچنین آقای دکتر […]

برگزاری اولین جلسه ارزیابی علمی و فنی طرح های داخلی صندوق

اولین جلسۀ ارزیابی علمی و فنی طرح های داخلی صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان جنوبی در تاریخ 8 مهرماه 1399 با ارائۀ طرح پیشنهادی آقای دکتر سیدعلی میربزرگی، مدیر عامل شرکت پیتک آسا و با حضور ارزیاب طرح، آقای دکتر سید محمدحسین سیدکاشی، و مدیر عامل صندوق، آقای دکتر محمدرضا آقاابراهیمی، برگزار گردید. در […]

برگزاری اولین مجمع عمومی عادی سالیانه عادی ‌صندوق

  اولین مجمع عمومی عادی سالیانه ‌(به طور فوق العاده) صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان جنوبی در تاریخ 12 شهریورماه 1399 با حضور نمایندگان تمامی سهامداران، نماینده بازرس/حسابرس قانونی صندوق و ناظر دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی صورت های مالی صندوق برای دوره […]

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی افتتاح شد

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی با هدف حمایت از زیست بوم فناوری استان و همزمان با حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، در تاریخ 12 خردادماه 1399 گشایش یافت. با افتتاح این صندوق، که مجوز بانک مرکزی و کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری کشور را نیز دارد، پرداخت […]