صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی

۲۹ فروردین ۱۴۰۳

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان جنوبی در راستای انجام بخشی از وظایف خود، از جمله ارائه تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت نمونه سازی، تولید صنعتی، سرمایه در گردش، تامین و تجهیز زیر ساخت فناوری، لیزینگ و استصناع و نیز صدور انواع ضمانت نامه های شرکت در مناقصات و ضمانت حسن اجرای تعهدات، از شرکت های دانش بنیان و سایر شرکت های فعال در عرصه فناوری و نوآوری استان دعوت به عمل می آورد تا در صورت نیاز به استفاده از این خدمات، با صندوق تماس حاصل نمایند.

اعطای انواع تسهیلات

یکی از مهم ترین فعالیت های صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان جنوبی، اعطای انواع تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و سایر شرکت های فعال در عرصه فناوری و نوآوریست.

صدور انواع ضمانت نامه های بانکی

یکی دیگر از فعالیت های صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان جنوبی، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات و …) است.

سرمایه گذاری خطر پذیر

ما در صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان جنوبی به دنبال سرمایه گذاری خطر پذیر هستیم.

ضمانتنامه های صادرۀ صندوق به 50 مورد و 73 میلیارد ریال رسید

انواع ضمانتنامه های صادره توسط صندوق برای شرکت های دانش بنیان و فناور استان از زمان شروع فعالیت رسمی در بهار 1399 تا حال حاضر به 50 فقره رسید. سرجمع این ضمانتنامه ها، که از انواع ضمانتنامۀ حسن انجام تعهدات، ضمانتنامۀ شرکت در مناقصه، ضمانتنامۀ پیش پرداخت، ضمانتنامۀ کسور حسن

ادامه مطلب

تسهیلات اعطایی صندوق به 110 مورد و 163 میلیارد ریال رسید

انواع تسهیلات اعطایی صندوق به شرکت های دانش بنیان و فناور و فناوران حقیقی استان از زمان شروع فعالیت در بهار 1399 تا حال حاضر به 110 فقره رسید. سرجمع این تسهیلات، که از انواع نمونه سازی، تجاری سازی، تامین زیرساخت فناوری، خرید تجهیزات، سرمایه در گردش، اعتبار حمایتی تحقیقاتی

ادامه مطلب

تصویب 22 فقره تسهیلات به ارزش 166 میلیارد ریال از محل خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی کشور

با حضور یک تیم کارشناسی از مدیریت تسهیلات و خدمات اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در بیرجند از تاریخ 23 الی 26 بهمن ماه 1402، تعداد 27 فقره درخواست انواع تسهیلات شرکت های دانش بنیان استان، که با همکاری و نظارت کارشناسان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان

ادامه مطلب

صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی دانش بنیان شد

بر اساس اعلام کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی از تاریخ 1400/4/12 به جرگۀ شرکتهای دانش بنیان کشور پیوست.

ادامه مطلب

برگزاری ششمین جلسۀ کمیسیون تسهیلات صندوق

ششمین جلسۀ کمیسیون تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی، روز دوشنبه 28 مهرماه 1399 در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با حضور تمامی اعضا برگزار گردید. در این جلسه دو درخواست برای دریافت تسهیلات نمونه سازی و تولید صنعتی بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

ادامه مطلب

بازدید مدیر امور ذینفعان و امور مجلس صندوق نوآوری و شکوفایی از صندوق

آقای مهندس مهدی خالقی، مدیر امور ذینفعان و امور مجلس صندوق نوآوری و شکوفایی، در تاریخ 19 مهرماه 1399 از صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی بازدید نمودند. در این بازدید آقای دکتر محمدرضا آقاابراهیمی، مدیرعامل صندوق، گزارشی از اقدامات انجام شده از بدو راه­ اندازی صندوق تا کنون را

ادامه مطلب

برگزاری اولین جلسه ارزیابی علمی و فنی طرح های داخلی صندوق

اولین جلسۀ ارزیابی علمی و فنی طرح های داخلی صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان جنوبی در تاریخ 8 مهرماه 1399 با ارائۀ طرح پیشنهادی آقای دکتر سیدعلی میربزرگی، مدیر عامل شرکت پیتک آسا و با حضور ارزیاب طرح، آقای دکتر سید محمدحسین سیدکاشی، و مدیر عامل صندوق، آقای دکتر

ادامه مطلب

برگزاری اولین مجمع عمومی عادی سالیانه عادی ‌صندوق

  اولین مجمع عمومی عادی سالیانه ‌(به طور فوق العاده) صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان جنوبی در تاریخ 12 شهریورماه 1399 با حضور نمایندگان تمامی سهامداران، نماینده بازرس/حسابرس قانونی صندوق و ناظر دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی صورت

ادامه مطلب

ضمانتنامه های صادرۀ صندوق به 50 مورد و 73 میلیارد ریال رسید

انواع ضمانتنامه های صادره توسط صندوق برای شرکت های دانش بنیان و فناور استان از زمان شروع فعالیت رسمی در بهار 1399 تا حال حاضر به 50 فقره رسید. سرجمع این ضمانتنامه ها، که از انواع ضمانتنامۀ حسن انجام تعهدات، ضمانتنامۀ شرکت در مناقصه، ضمانتنامۀ پیش پرداخت، ضمانتنامۀ کسور حسن

ادامه مطلب

تسهیلات اعطایی صندوق به 110 مورد و 163 میلیارد ریال رسید

انواع تسهیلات اعطایی صندوق به شرکت های دانش بنیان و فناور و فناوران حقیقی استان از زمان شروع فعالیت در بهار 1399 تا حال حاضر به 110 فقره رسید. سرجمع این تسهیلات، که از انواع نمونه سازی، تجاری سازی، تامین زیرساخت فناوری، خرید تجهیزات، سرمایه در گردش، اعتبار حمایتی تحقیقاتی

ادامه مطلب

تصویب 22 فقره تسهیلات به ارزش 166 میلیارد ریال از محل خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی کشور

با حضور یک تیم کارشناسی از مدیریت تسهیلات و خدمات اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در بیرجند از تاریخ 23 الی 26 بهمن ماه 1402، تعداد 27 فقره درخواست انواع تسهیلات شرکت های دانش بنیان استان، که با همکاری و نظارت کارشناسان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان

ادامه مطلب

صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی دانش بنیان شد

بر اساس اعلام کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی از تاریخ 1400/4/12 به جرگۀ شرکتهای دانش بنیان کشور پیوست.

ادامه مطلب

برگزاری ششمین جلسۀ کمیسیون تسهیلات صندوق

ششمین جلسۀ کمیسیون تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی، روز دوشنبه 28 مهرماه 1399 در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با حضور تمامی اعضا برگزار گردید. در این جلسه دو درخواست برای دریافت تسهیلات نمونه سازی و تولید صنعتی بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

ادامه مطلب

بازدید مدیر امور ذینفعان و امور مجلس صندوق نوآوری و شکوفایی از صندوق

آقای مهندس مهدی خالقی، مدیر امور ذینفعان و امور مجلس صندوق نوآوری و شکوفایی، در تاریخ 19 مهرماه 1399 از صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی بازدید نمودند. در این بازدید آقای دکتر محمدرضا آقاابراهیمی، مدیرعامل صندوق، گزارشی از اقدامات انجام شده از بدو راه­ اندازی صندوق تا کنون را

ادامه مطلب

برگزاری اولین جلسه ارزیابی علمی و فنی طرح های داخلی صندوق

اولین جلسۀ ارزیابی علمی و فنی طرح های داخلی صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان جنوبی در تاریخ 8 مهرماه 1399 با ارائۀ طرح پیشنهادی آقای دکتر سیدعلی میربزرگی، مدیر عامل شرکت پیتک آسا و با حضور ارزیاب طرح، آقای دکتر سید محمدحسین سیدکاشی، و مدیر عامل صندوق، آقای دکتر

ادامه مطلب

برگزاری اولین مجمع عمومی عادی سالیانه عادی ‌صندوق

  اولین مجمع عمومی عادی سالیانه ‌(به طور فوق العاده) صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان جنوبی در تاریخ 12 شهریورماه 1399 با حضور نمایندگان تمامی سهامداران، نماینده بازرس/حسابرس قانونی صندوق و ناظر دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی صورت

ادامه مطلب