صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی

۲۹ فروردین ۱۴۰۳

درباره صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی خراسان جنوبی

شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی به استناد مادۀ 100 “قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” (مصوب 1379) و نیز مادۀ 44 “قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” (مصوب 1394) تاسیس و در مردادماه سال 1398 تحت شمارۀ 6026 به ثبت رسیده و پس از فراهم شدن بسترهای اجرایی لازم، از شهریورماه 1398 کار خود را آغاز نموده است. سرمایۀ ثبتی صندوق 30 میلیارد ریال است که %49 آن متعلق به دستگاه­ های دولتی (پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، دانشگاه بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و دانشگاه صنعتی بیرجند) و 51% آن متعلق به بخش خصوصی است و به طور کامل تادیه شده است.

تکالیف این صندوق در چهار بخش:

اعطای انواع تسهیلات نمونه­ سازی، تجاری ­سازی، تولید صنعتی، تامین زیرساخت فناوری، سرمایه در گردش، لیزینگ و استصناع،
صدور انواع ضمانت­نامه­­ های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری،
سرمایه­­ گذاری خطرپذیر،
تضمین تعهدات پژوهشگران مرتبط با طرح ­های پژوهشی و فناوری،

متمرکز است. این صندوق با توجه به شرایط و نیازهای اقتصادی کشور و لزوم تقویت و توسعه فعالیت­ های تولیدی دانش­ بنیان، فناورانه و خلاقانه از تمامی امکانات و منابع خود، و نیز منابعی که از طریق عقد قراردادهای عاملیت با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش ­بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و سایر مراجع ذیربط در اختیار دارد، در جهت اجرای تکالیف قانونی محوله حرکت می­کند.