صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی

۲۹ فروردین ۱۴۰۳

اعطای انواع تسهیلات

یکی از مهم ترین فعالیت های صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان جنوبی، اعطای انواع تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و سایر شرکت های فعال در عرصه فناوری و نوآوریست.