اعطای تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی از مرز 50 مورد گذشت

/
از ابتدای فعالیت این صندوق در نیمۀ دوم سال 1398 تا ابتدای اسفن…

صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی دانش بنیان شد

/
بر اساس اعلام کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بن…

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ صندوق

/
دومین مجمع عمومی عادی سالیانۀ صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان…

برگزاری ششمین جلسۀ کمیسیون تسهیلات صندوق

/
ششمین جلسۀ کمیسیون تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی…

بازدید مدیر امور ذینفعان و امور مجلس صندوق نوآوری و شکوفایی از صندوق

/
آقای مهندس مهدی خالقی، مدیر امور ذینفعان و امور مجلس صندوق نوآوری و شکوفای…

برگزاری اولین جلسه ارزیابی علمی و فنی طرح های داخلی صندوق

/
اولین جلسۀ ارزیابی علمی و فنی طرح های داخلی صندوق پژوهش و فن…

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه عادی ‌صندوق

/
اولین مجمع عمومی عادی سالیانه ‌(به طور فوق العاده) صندوق پژوهش …

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی افتتاح شد

/
بیرجند - ایرنا - صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی…